Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé

Barnen
Som medlemmar vill vi att Föräldrakooperativet Krokodilen erbjuder en barnomsorg där våra barn har roligt och känner sig trygga och harmoniska. Det är viktigt att alla barn får möjlighet att stärka sin självkänsla, samtidigt som deras förmåga till empati och social kompetens utvecklas. Vi vill att barnens nyfikenhet skall uppmuntras. Vi strävar efter en så liten barngrupp som möjligt, med en balanserad sammansättning av gruppen med tanke på ålder och kön.


Personalen

Vi eftersträvar hög personaltäthet och kontinuitet med tanke på barnens bästa. Vi tycker att det är viktigt med pedagogiskt kompetent personal, uppmuntrar fortbildning och betonar personalvård.


Föräldrarna
Aktiva och engagerade föräldrar är avgörande för kooperativets verksamhet. Möjligheterna att tillsammans kunna påverka Krokodilens inriktning är en grundläggande förutsättning för föräldraengagemanget. Vi på Krokodilen vill ge en föreningsgemenskap med aktiviteter för både barn och vuxna. Ägarformen erbjuder ett stabilt socialt nätverk för både barn och föräldrar. Läs mer om hur det funkar HÄR.Verksamheten
Personalen ansvarar för att den pedagogiska verksamheten kontinuerligt utvecklas och tillämpas i enlighet med gällande läroplan för förskolan. Se lokal arbetsplan (.pdf). Krokodilen har en natur- och utomhusprofil, vilket innebär att pedagogisk verksamhet ofta bedrivs ute. Vi vill agera så att barnen får en ökad miljömedvetenhet.