Om

FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KROKODILEN

EN FÖRSKOLA MITT I TOLTORPSDALEN

VERKSAMHETSIDÉ


Barnen. Som medlemmar vill vi att Föräldrakooperativet Krokodilen erbjuder en barnomsorg där våra barn har roligt och känner sig trygga och harmoniska. Det är viktigt att alla barn får möjlighet att stärka sin självkänsla, samtidigt som  deras förmåga till empati och social kompetens utvecklas. Vi vill att barnens nyfikenhet skall uppmuntras. Vi strävar efter en så liten barngrupp som möjligt, med en balanserad sammansättning av gruppen med tanke på ålder och kön.


Personalen. Kooperativet eftersträvar hög personaltäthet och kontinuitet med tanke på barnens bästa. Vi tycker att det är viktigt med pedagogiskt kompetent personal, uppmuntrar fortbildning och betonar personalvård.


Föräldrarna. Aktiva och engagerade föräldrar är avgörande för kooperativets verksamhet. Möjligheterna att tillsammans kunna påverka Krokodilens inriktning är en grundläggande förutsättning för föräldraengagemanget. Krokodilen vill ge en föreningsgemenskap med aktiviteter för både barn och vuxna. Ägarformen erbjuder ett stabilt socialt nätverk för både barn och föräldrar.


Verksamheten. Personalen ansvarar för att den pedagogiska verksamheten kontinuerligt utvecklas och tillämpas i enlighet med gällande läroplan för förskolan. Se lokal arbetsplan (.pdf). Krokodilen har en natur- och utomhusprofil, vilket innebär att pedagogisk verksamhet ofta bedrivs ute. Vi vill agera så att barnen får en ökad miljömedvetenhet.

FÖRÄLDRAENGAGEMANG


Förskolan drivs av Krokodilens ekonomiska förening där alla föräldrar är medlemmar och tillsammans är vi ytterst ansvariga för att förskolan fungerar. Vi har ansvar för både personalen och ekonomin. Som föräldrar engagerar vi oss, helt enkelt för att vi vill att våra barn skall ha det så bra som möjligt.


Varje familj har städvecka ca två gånger per termin enligt ett rullande schema. Vi städar varje dag under städveckan och handlar mellanmålsmat och frukt till veckans förmiddagssamlingar (en handling/städvecka). Den veckan passar vi också barnen medan personalen har sin veckoplanering, måndag eftermiddag mellan 15-17. Vi gör också ett större ryck några gånger om året, då vi alla tillsammans storstädar förskolan både inomhus och ute på gården.


Vi anordnar en starta upp-helg, gemensamma fester och utflykter. Alla föräldrar är också med i någon av våra arbetsgrupper (personalarbetsgruppen, rekryteringsgruppen, ekonomigruppen, evenemangsgruppen, fixargruppen och Hälsa, Säkerhets- och IT-gruppen).


INTRESSEANMÄLAN

Vill du bli en av oss? Lämna i så fall in en intresseanmälan för att ställa ert barn i kön till förskolan. Klicka på länken så öppnas intresseanmälan i ett nytt fönster. Skicka sedan in denna som bifogad fil till mailadressen nedan. Om plats till ert barn kan erbjudas kommer ni att bli kallade till en informationsträff där vi går igenom föreningens och förskolans verksamhet, samt medlemmars rättigheter och skyldigheter.  

Vi erbjuder plats från ett års ålder, baserat på kötid. Undantaget är syskonförtur.


Intresseanmälan (.rtf).


Vill du veta mer? Skicka ett mail till: intresse@krokodilen.org


Eller ring (mellan kl 17-19 på vardagar) till Sara (Krokodilens rekryteringsgrupp) på:

0701-90 77 78



Efter överenskommelse med personalen (telefon: 076-796 55 66

, email: personalen@krokodilen.org) går det också bra att besöka förskolan.


Copyright © 2017 .  All Rights Reserved